structuur
leerwerkboek
Inzicht door overzicht

Elk thema begint met een overzicht van de leerinhouden.

Geactualiseerd bronnenmateriaal

Er is een grote variatie aan geactualiseerd authentiek bronnenmateriaal met aangepaste opdrachten om inductief leerinhouden te verwerken.

Kritisch bekeken aanbod van opdrachten, zowel met betrekking tot de inhoudelijke relevantie als de omvang ervan.

Economix tweede graad

Economix 4

Economix 4

Alvorens tot een overzicht van de leerinhouden te komen gaat ‘heb je het begrepen?’ na of de leerlingen de essentie van de opdrachten hebben begrepen.

De lestekst op het einde van elke onderzoeksvraag is de samenvatting van wat de leerlingen met behulp van de bronnen en de opdrachten hebben ontdekt. Op basis van de leerinhouden in de lesteksten leren ze het volledige thema samen te vatten.

Op het einde van elk thema leren de leerlingen de leerinhouden van de onderzoeksvragen stapsgewijs te synthetiseren in een overzichtelijk schema: de slotsom.

Leren leren

In uitstap lezen de leerlingen wat ze na afloop van elke onderzoeksvraag moeten kennen en kunnen. Met een voorbeeldtoets kunnen ze zichzelf evalueren of voorbereiden op een evaluatie. De in zwart, vet aangeduide begrippen worden kort en duidelijk uitgelegd. De integrale lijst bevindt zich achteraan in het leerwerkboek en op Pelckmans Portaal.

Beter begrijpen

Economix 3

Het Vademecum Economix tweede graad brengt de basisrekenvaardigheden en onderzoeksvaardig­heden in een handig overzicht bij elkaar. In een luik ‘grafieken lezen en tekenen’, krijgen de leerlingen een overzicht van grafieken. Ze vinden er ook taalsteun: ‘zoekend en kritisch lezen’. Zo is alle relevante info op één plaats terug te vinden en gemakkelijk bij de hand. 

Vademecum